โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
37 ซอยเสรีไทย 50 (แยก 3) ถนนเสรีไทย   แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 025170728
ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ของนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
#โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
สำนักงานเขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
>>โครงการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ของนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

วันที่ 13 กันยายน 2565
โรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์) นำโดยนายชัยยนต์ เสรีเรืองยุทธ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครู ส่งมอบหมวกนิรภัยให้กับนักเรียนระดับอนุบาล 1 -ป.6 ที่เดินทางโดยรถจักรยานยนต์ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสมาคมประกันวินาศภัยไทย และบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน เสริมสร้างความปลอดภัยในการเดินทางให้กับนักเรียนในโรงเรียนที่เดินทางโดยรถจักรยานยนต์

#โรงเรียนคันนายาว(ธารินทร์เจริญสงเคราะห์) ขอขอบคุณที่ให้ความอนุเคราะห์ มา ณ โอกาสนี้