โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
37 ซอยเสรีไทย 50 (แยก 3) ถนนเสรีไทย   แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 025170728
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมประเมินการอ่าน เดือนกันยายน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์)
#โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
สำนักงานเขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
>>กิจกรรมประเมินการอ่าน เดือนกันยายน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์)

วันที่ 15 กันยายน 2565
นายชัยยนต์ เสรีเรืองยุทธ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์)พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าตรวจเยี่ยม และติดตามกิจกรรมการประเมินการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำเดือนกันยายน ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ และคุณภาพการอ่าน เขียนภาษาไทย ซึ่งเป็นนโยบายของกรุงเทพมหานคร ที่มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพการอ่านเขียนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้มีคุณภาพสูงขึ้น โดยใช้คู่มือการประเมินตนเองของโรงเรียนด้านการอ่านของนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นเครื่องมือในการคัดกรองการอ่านของนักเรียน
ทั้งนี้ จากการประเมินการอ่านประจำเดือนกันยายน นักเรียนมีผลการประเมินและพัฒนาการอ่านดีขึ้น โดยผู้บริหารได้ให้คำแนะนำ และให้กำลังใจคณะครูผู้ประเมินการอ่าน และนักเรียนที่รับการประเมินด้านการอ่าน โดยนักเรียนที่อ่านไม่คล่องและอ่านไม่ได้ ทางโรงเรียนมีมาตรการสอนอ่านทุกเช้าในทุกวัน ณ โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
 
แชร์ 2
 
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2565,10:42   อ่าน 114 ครั้ง