โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
37 ซอยเสรีไทย 50 (แยก 3) ถนนเสรีไทย   แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 025170728
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมออกกำลังกายหน้าเสาธงเป็นประจำทุกวันพุธ (Sport Day)
#โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
สำนักงานเขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
>>กิจกรรมออกกำลังกายหน้าเสาธงเป็นประจำทุกวันพุธ (Sport Day)
วันพุธ ที่ 9 พฤศจิกายน 2565
นายชัยยนต์ เสรีเรืองยุทธ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์) พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู บุคลากรและนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายหน้าเสาธงเป็นประจำทุกวันพุธ (Sport Day)
เพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ส่งเสริมให้มีทักษะที่ถูกต้อง และรักการออกกำลังกาย พร้อมปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคมโดยเริ่มต้นที่”สุขภาพที่แข็งแรง”

โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 2565,10:47   อ่าน 25 ครั้ง