โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
37 ซอยเสรีไทย 50 (แยก 3) ถนนเสรีไทย   แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 025170728
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมติวสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2565 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565
#โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
สำนักงานเขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
>>กิจกรรมติวสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2565

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์) จัดกิจกรรมการติวสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการนี้ ได้รับความเมตตาจาก พระครูอุดมจารุวรรณ ดร.เจ้าคณะเขตมีนบุรี เจ้าอาวาสวัดบำเพ็ญเหนือ และพระวิทยากรจากวัดบำเพ็ญเหนือ จำนวน 5 รูป ได้แก่ พระมหาวรวุฒิ ฐิตสีโล, พระธีรพงษ์ อติธมฺโม, พระวีระศักดิ์ อติพโล, พระมหาคฑาวุฒ สุเมโธ และพระมหาสมิทธิ์ ยสชาโต มาอบรมให้ความรู้ในการสอบธรรมศึกษาแก่นักเรียนในครั้งนี้
ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ อีกทั้ง นักเรียนสามารถนำหลักธรรมเบื้องต้นที่มีความสำคัญ และจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตมาพัฒนาตนเอง และร่วมกันพัฒนาสังคม ตลอดถึงประเทศชาติได้ ณ ห้องประชุมไทรงาม โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์) สำนักงานเขตคันนายาว กรุงเทพมหานครMenu
#โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
สำนักงานเขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
>>กิจกรรมติวสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2565

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์) จัดกิจกรรมการติวสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการนี้ ได้รับความเมตตาจาก พระครูอุดมจารุวรรณ ดร.เจ้าคณะเขตมีนบุรี เจ้าอาวาสวัดบำเพ็ญเหนือ และพระวิทยากรจากวัดบำเพ็ญเหนือ จำนวน 5 รูป ได้แก่ พระมหาวรวุฒิ ฐิตสีโล, พระธีรพงษ์ อติธมฺโม, พระวีระศักดิ์ อติพโล, พระมหาคฑาวุฒ สุเมโธ และพระมหาสมิทธิ์ ยสชาโต มาอบรมให้ความรู้ในการสอบธรรมศึกษาแก่นักเรียนในครั้งนี้
ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ อีกทั้ง นักเรียนสามารถนำหลักธรรมเบื้องต้นที่มีความสำคัญ และจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตมาพัฒนาตนเอง และร่วมกันพัฒนาสังคม ตลอดถึงประเทศชาติได้ ณ ห้องประชุมไทรงาม โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์) สำนักงานเขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

#โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
สำนักงานเขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
>>กิจกรรมติวสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2565

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์) จัดกิจกรรมการติวสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการนี้ ได้รับความเมตตาจาก พระครูอุดมจารุวรรณ ดร.เจ้าคณะเขตมีนบุรี เจ้าอาวาสวัดบำเพ็ญเหนือ และพระวิทยากรจากวัดบำเพ็ญเหนือ จำนวน 5 รูป ได้แก่ พระมหาวรวุฒิ ฐิตสีโล, พระธีรพงษ์ อติธมฺโม, พระวีระศักดิ์ อติพโล, พระมหาคฑาวุฒ สุเมโธ และพระมหาสมิทธิ์ ยสชาโต มาอบรมให้ความรู้ในการสอบธรรมศึกษาแก่นักเรียนในครั้งนี้
ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ อีกทั้ง นักเรียนสามารถนำหลักธรรมเบื้องต้นที่มีความสำคัญ และจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตมาพัฒนาตนเอง และร่วมกันพัฒนาสังคม ตลอดถึงประเทศชาติได้ ณ ห้องประชุมไทรงาม โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์) สำนักงานเขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2565,12:24   อ่าน 29 ครั้ง