โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
37 ซอยเสรีไทย 50 (แยก 3) ถนนเสรีไทย   แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 025170728
ภาพกิจกรรม
การสอบธรรมสนามหลวง ปีการศึกษา 2565 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565
#โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
สำนักงานเขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
>>การสอบธรรมสนามหลวง ปีการศึกษา 2565

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์) ดำเนินการสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษา พุทธศักราช 2565 โดยมีนายชัยยนต์ เสรีเรืองยุทธ ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และพระมหาวรวุฒิ ฐิตสีโล พระวิทยากรวัดบำเพ็ญเหนือ กล่าวคำปราศัยแม่กองธรรมสนามหลวง และให้โอวาทแก่นักเรียน ในวันเปิดสอบธรรมสนามหลวง ปีการศึกษา 2565
ในการนี้ ได้รับความเมตตาจาก พระครูอุดมจารุวรรณ ดร.เจ้าคณะเขตมีนบุรี เจ้าอาวาสวัดบำเพ็ญเหนือ มาให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าสอบธรรมศึกษาทุกคน
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ และตระหนักในความสำคัญของการประพฤติปฏิบัติตน ตามแนวทางของพระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี การสอบธรรมศึกษาในปีนี้ มีนักเรียนเข้าสอบจำนวน 125 คน แบ่งเป็นธรรมศึกษาชั้นตรี จำนวน 91 คน และธรรมศึกษาชั้นโท จำนวน 34 คน ณ สนามสอบโรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์)
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2565,12:41   อ่าน 25 ครั้ง