โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
37 ซอยเสรีไทย 50 (แยก 3) ถนนเสรีไทย   แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 025170728
ภาพกิจกรรม
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันรายการ BANGKOK OPEN TAEKWONDO CHAMPIONSHIPS 2022
#โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
สำนักงานเขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
>>ลูกคันนายาวสร้างชื่อ ยอดเยี่ยม ยิ่งใหญ่ เกรียงไกร ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันรายการ BANGKOK OPEN TAEKWONDO CHAMPIONSHIPS 2022 แฟชั่นไอส์แลนด์

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์) นำโดย นายชัยยนต์ เสรีเรืองยุทธ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์) พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู และบุคลากร ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันรายการ BANGKOK OPEN TAEKWONDO CHAMPIONSHIPS 2022 แฟชั่นไอส์แลนด์ ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2565 จำนวน 8 คน ได้แก่
1.เด็กชาย สวกฤต แสนยม แข่งขันเทควันโด ประเภทท่ารำระดับสายเหลือง รุ่นอายุ 11 ปี ชาย ได้รับรางวัลชมเชย อันดับ 6
2.เด็กหญิงณชา ทรงศิริ แข่งขันเทควันโด ประเภทท่ารำระดับสายเหลือง รุ่นอายุ 8 ปี หญิง ได้รับรางวัลชมเชย อันดับ 5
3.เด็กหญิงพิมลดา ซันประสิทธิ์ แข่งขันเทควันโด ประเภทท่ารำระดับสายเหลือง รุ่นอายุ 11 ปี หญิง ได้รับรางวัลชมเชย อันดับ 7
4.เด็กชายณัชชรงค์ มีชัย แข่งขันเทควันโด ประเภทท่ารำระดับสายขาว รุ่นอายุ 6 ปี ชาย
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับรางวัลเหรียญทอง
5.เด็กหญิงปัณฑิตา หวังธนอนุรักษ์ แข่งขันเทควันโด ประเภทท่ารำระดับสายเขียว รุ่นอายุ 8 ปี หญิง
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
6.เด็กชายอัษศดิณย์ พันโท แข่งขันเทควันโด ประเภทท่ารำระดับสายเขียว รุ่นอายุ 8 ปี ชาย
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับรางวัลเหรียญทอง
7.เด็กหญิงวรนัน เทียนจิ้ว แข่งขันเทควันโด ประเภทท่ารำระดับสายน้ำตาล รุ่นอายุ 11 ปี หญิง
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
8.เด็กชายคเชนทร์ ชาญเชิงค้า แข่งขันเทควันโด ประเภทท่ารำระดับสายดำ รุ่นอายุ 11 ปี ชาย ได้รับรางวัลชมเชย อันดับ 11
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 2565,14:30   อ่าน 14 ครั้ง