โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
37 ซอยเสรีไทย 50 (แยก 3) ถนนเสรีไทย   แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 025170728
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมประเมินการอ่าน เดือนพฤศจิกายน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์)
#โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
สำนักงานเขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
>>กิจกรรมประเมินการอ่าน เดือนพฤศจิกายน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์)

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565
นายชัยยนต์ เสรีเรืองยุทธ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์)พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าตรวจเยี่ยม และติดตามกิจกรรมการประเมินการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำเดือนพฤศจิกายน ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ และคุณภาพการอ่าน เขียนภาษาไทย ซึ่งเป็นนโยบายของกรุงเทพมหานคร โดยใช้คู่มือการประเมินตนเองของโรงเรียนด้านการอ่านของนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นเครื่องมือในการคัดกรองการอ่านของนักเรียน
ทั้งนี้ จากการประเมินการอ่านประจำเดือนพฤศจิกายน นักเรียนมีผลการประเมินและพัฒนาการอ่านดีขึ้นเป็นลำดับ โดยผู้บริหารได้ให้คำแนะนำ และให้กำลังใจคณะครูผู้ประเมินการอ่าน และนักเรียนที่รับการประเมินด้านการอ่าน โดยนักเรียนที่อ่านไม่คล่องและอ่านไม่ได้ ซึ่งทางโรงเรียนมีมาตรการสอนอ่านทุกเช้าในทุกวัน ณ โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 2565,09:39   อ่าน 93 ครั้ง