โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
37 ซอยเสรีไทย 50 (แยก 3) ถนนเสรีไทย   แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 025170728
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมออกกำลังกายหน้าเสาธงเป็นประจำทุกวันพุธ (Sport Day) มวยไทยแอโรบิก
#โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
สำนักงานเขตคันนายาว   กรุงเทพมหานคร
>>กิจกรรมออกกำลังกายหน้าเสาธงเป็นประจำทุกวันพุธ (Sport Day) มวยไทยแอโรบิก
 
วันพุธ ที่  24 พฤศจิกายน  2565
          นายชัยยนต์  เสรีเรืองยุทธ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์) พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู บุคลากร และนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายหน้าเสาธงเป็นประจำทุกวันพุธ (Sport Day) โดยในวันนี้ได้กายบริหารด้วยมวยไทยแอโรบิก
          เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน และครูรักการออกกำลังกาย เสริมสร้างสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ส่งเสริมให้มีทักษะที่ถูกต้อง พร้อมปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคมโดยเริ่มต้นที่ "สุขภาพที่แข็งแรง" ด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทย
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2565,09:24   อ่าน 48 ครั้ง