โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
37 ซอยเสรีไทย 50 (แยก 3) ถนนเสรีไทย   แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 025170728
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมส่งเสริมมารยาทไทย (การรับของจากผู้ใหญ่ ขณะที่ผู้ใหญ่ยืน)
#โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
สำนักงานเขตคันนายาว   กรุงเทพมหานคร
>>กิจกรรมส่งเสริมมารยาทไทย (การรับของจากผู้ใหญ่ ขณะที่ผู้ใหญ่ยืน)
 
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565
         โรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์) นำโดยนายชัยยนต์  เสรีเรืองยุทธ  ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครูได้จัดกิจกรรมมารยาทไทยแก่นักเรียนในโรงเรียน โดยสัปดาห์นี้คือ การรับของจากผู้ใหญ่ ขณะที่ผู้ใหญ่ยืน  
       ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่องมารยาทอันดีงามให้กับนักเรียน โดยเฉพาะการไหว้ หรือการรับของจากผู้ใหญ่  ซึ่งมารยาทไทยเหล่านี้นั้น ถือเป็นเอกลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นไทยได้อย่างชัดเจน เพราะเป็นพฤติกรรมที่คนไทยปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ อ่อนน้อม สุภาพ เรียบร้อย เเละถูกต้องตามกาลเทศะ
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 2565,09:16   อ่าน 34 ครั้ง