โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
37 ซอยเสรีไทย 50 (แยก 3) ถนนเสรีไทย   แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 025170728
ภาพกิจกรรม
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
#โรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์)
สำนักงานเขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
 การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
 
วันที่  27 พฤศจิกายน  2565
         นายชัยยนต์ เสรีเรืองยุทธ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์) พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู และบุคลากร  ดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565  เพื่อชี้แจงนโยบายการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน นอกจากนี้ยังได้แนะนำคุณครูหัวหน้าสายชั้นระดับอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พร้อมทั้งแนะนำคุณครูบรรจุใหม่ จำนวน 3 ท่าน แนะนำเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2565 และให้ผู้ปกครองได้พบกับครูประจำชั้นเพื่อร่วมกันหาแนวทางการดูแล และพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ  
           ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมหาแนวทางพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพทางด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิต 
#โรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์) ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 2565,09:22   อ่าน 91 ครั้ง