โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
37 ซอยเสรีไทย 50 (แยก 3) ถนนเสรีไทย   แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 025170728
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมคันนายาวนิทัศน์ระดับปฐมวัย ของโรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
#โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
สำนักงานเขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
>>กิจกรรมคันนายาวนิทัศน์ระดับปฐมวัย ของโรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์) นำโดยนายชัยยนต์ เสรีเรืองยุทธ ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมคันนายาวนิทัศน์ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครูสายชั้นอนุบาล 1-2 นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีการจัดแสดงผลงานทางวิชาการ สื่อสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล
ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมทักษะด้านวิชาการ การออกแบบสิ่งประดิษฐ์ตามเนื้อหาสาระการเรียนรู้ และเพื่อฝึกให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2566,12:33   อ่าน 119 ครั้ง