โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
37 ซอยเสรีไทย 50 (แยก 3) ถนนเสรีไทย   แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 025170728
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5
#โรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์)
สำนักงานเขตคันนายาว   กรุงเทพมหานคร
>> กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5
 
วันที่  8 มีนาคม 2566
         โรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์) นำโดยนายชัยยนต์  เสรีเรืองยุทธ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนขอขอบคุณศูนย์บริการสาธารณสุข​ 69​ คันนายาว ที่ให้ความอนุเคราะห์ดำเนินการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 พร้อมแนะนำแนวทางการปฏิบัติตัวในการป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากฝุ่นละออง PM 2.5  ณ โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์) 
         เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลตนเอง และป้องกันตนเองจากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 โดยการสวมหน้ากากอนามัย และไม่อยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งเป็นเวลานาน ทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 2566,12:52   อ่าน 22 ครั้ง