โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
37 ซอยเสรีไทย 50 (แยก 3) ถนนเสรีไทย   แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 025170728
ภาพกิจกรรม
การสอบคัดเลือกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนสองภาษา English Program(EP) ปีการศึกษา 2566
#โรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์)
สำนักงานเขตคันนายาว  กรุงเทพมหานคร
>>การสอบคัดเลือกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนสองภาษา English Program(EP) ปีการศึกษา 2566
 
วันที่ 11 มีนาคม 2566
            นายชัยยนต์  เสรีเรืองยุทธ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์) มอบหมายให้นายณัฐพงศ์ เพชรฤทธิ์ และนายอรรถกฤษณ์  บุญเงิน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู และบุคลากร ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนสองภาษา English Program(EP) ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์)
             ทั้งนี้ การดำเนินการสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้น และสำเร็จลุล่วงด้วยดี ซึ่งจะประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2566
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 2566,12:54   อ่าน 35 ครั้ง