โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
37 ซอยเสรีไทย 50 (แยก 3) ถนนเสรีไทย   แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 025170728
ภาพกิจกรรม
การทดสอบความสามารถของผู้เรียนระดับชาติ(National Test: NT)ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565
#โรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์)
สำนักงานเขตคันนายาว  กรุงเทพมหานคร
>>การทดสอบความสามารถของผู้เรียนระดับชาติ(National Test: NT)ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565
 
วันที่ 15 มีนาคม 2566
            โรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์) นำโดยนายชัยยนต์  เสรีเรืองยุทธ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครู ดำเนินการทดสอบความสามารถของผู้เรียนระดับชาติ(National Test: NT)ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 เพื่อวัดความรู้ความสามารถ นำความรู้ที่ได้บูรณาการต่อยอดพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ
          โดยมีการทดสอบความสามารถพื้นฐานด้านการอ่าน และความสามารถพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ ณ สนามสอบโรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์)
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2566,12:47   อ่าน 17 ครั้ง