โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
37 ซอยเสรีไทย 50 (แยก 3) ถนนเสรีไทย   แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 025170728
ภาพกิจกรรม
ตรวจสุขภาพตัวแทนนักเรียนที่เข้ารับการอบรมนายหมู่ลูกเสือและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2565
#โรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์)
สำนักงานเขตคันนายาว  กรุงเทพมหานคร
>>ตรวจสุขภาพตัวแทนนักเรียนที่เข้ารับการอบรมนายหมู่ลูกเสือและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2565 
 
วันที่ 15 มีนาคม 2566
            โรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์) นำโดยนายชัยยนต์  เสรีเรืองยุทธ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยตัวแทนครู นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 รวมทั้งสิ้น 42 คน เข้ารับการตรวจสุขภาพที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 คันนายาว  เพื่อเตรียมตัวเข้ารับการอบรมนายหมู่ลูกเสือและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2565 ในวันที่ 28-30 มีนาคม 2566 ณ ค่ายลูกเสือสยามอะเมซิ่ง พาร์ค เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2566,12:49   อ่าน 15 ครั้ง