โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
37 ซอยเสรีไทย 50 (แยก 3) ถนนเสรีไทย   แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 025170728
ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด
#โรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์)
สำนักงานเขตคันนายาว  กรุงเทพมหานคร
>>โครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด 
 
วันที่ 28 มีนาคม 2566
         โรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์) นำโดยนายชัยยนต์ เสรีเรืองยุทธ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ตัวแทนผู้กำกับลูกเสือ และยุวกาชาด ได้นำนายหมู่ลูกเสือสามัญ จำนวน 20 คน และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด จำนวน 20 คน รวม 40 คน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด  แบบพักค้าง เป็นเวลา 3 วัน  
         ในการนี้นายนพ ชูสอน  ผู้อำนวยการเขตคันนายาว เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด  โดยมีคณะผู้บริหารเขต และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมพิธีเปิด และตรวจเยี่ยมการทำกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 28 - 30 มีนาคม 2566 ณ ค่ายลูกเสือสยามอะเมซิ่ง พาร์ค   
          ทั้งนี้ เพื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ ตลอดจนสามารถเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดีได้ และเพื่อเป็นการพัฒนากิจการลูกเสือ - ยุวกาชาด ของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 2566,09:53   อ่าน 90 ครั้ง