โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
37 ซอยเสรีไทย 50 (แยก 3) ถนนเสรีไทย   แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 025170728
ภาพกิจกรรม
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
#โรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์)
สำนักงานเขตคันนายาว  กรุงเทพมหานคร
>>รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565
 
วันที่ 30 มีนาคม 2566
        เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพื่อวัดความรู้ และความคิด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 มี 4 รายวิชา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โดยในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ในปีนี้ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทั้ง 4 รายวิชา 
         โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์) ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ดูแลเอาใจใส่นักเรียนทุกคน รวมถึงคณะครูทุกท่านที่ทุ่มเทกับการสอน และนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจ ใส่ใจการเรียนเสมอมา
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 2566,10:07   อ่าน 48 ครั้ง