โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
37 ซอยเสรีไทย 50 (แยก 3) ถนนเสรีไทย   แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 025170728
ภาพกิจกรรม
ทำความสะอาดบริเวณลานอเนกประสงค์ของโรงเรียน
 
#โรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์)
สำนักงานเขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
>>ขอขอบพระคุณฝ่ายรักษาความสะอาดและสวน
สาธารณะ สำนักงานเขตคันนายาว
 
 วันที่ 15 พฤษภาคม  2566
         โรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์)  ขอขอบพระคุณ นายนพ  ชูสอน ผู้อำนวยการเขตคันนายาว ที่ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตคันนายาว ลงพื้นที่ทำความสะอาดบริเวณลานอเนกประสงค์ของโรงเรียน
 
#โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์) ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 2566,12:05   อ่าน 14 ครั้ง