โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
37 ซอยเสรีไทย 50 (แยก 3) ถนนเสรีไทย   แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 025170728
ภาพกิจกรรม
ยินดีต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปีการศึกษา 2566 จำนวน 5 คน
#โรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์)
สำนักงานเขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
>>ยินดีต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปีการศึกษา 2566 จำนวน 5 คน

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566
โรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์) นำโดย นายชัยยนต์ เสรีเรืองยุทธ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู และบุคลากร ยินดีต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูประจำปีการศึกษา 2566 จากคณะวิทยาลัยการฝึกหัดครูมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จำนวน 5 คนประกอบด้วย
1.วิชาเอกประถมศึกษา จำนวน 2 คน
2.วิชาเอกพลศึกษา จำนวน 3 คน
ทั้งนี้ ผู้อำนวยสถานศึกษาได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และให้กำลังใจแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่มาปฏิบัติงานที่นี่ พร้อมทั้งมอบหมายให้ครูพี่เลี้ยง ดูแล และอำนวยความสะดวกให้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นไ
#โรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์)
สำนักงานเขตคันนายาว  กรุงเทพมหานคร
>>ยินดีต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ปีการศึกษา 2566 จำนวน 5 คน
 
วันที่ 16 พฤษภาคม 2566
        โรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์) นำโดย นายชัยยนต์  เสรีเรืองยุทธ  ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู และบุคลากร ยินดีต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูประจำปีการศึกษา 2566  จากคณะวิทยาลัยการฝึกหัดครูมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จำนวน 5 คนประกอบด้วย
              1.วิชาเอกประถมศึกษา จำนวน 2 คน
              2.วิชาเอกพลศึกษา  จำนวน 3 คน
        ทั้งนี้ ผู้อำนวยสถานศึกษาได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และให้กำลังใจแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่มาปฏิบัติงานที่นี่ พร้อมทั้งมอบหมายให้ครูพี่เลี้ยง ดูแล และอำนวยความสะดวกให้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นไปอย่างราบรื่น
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 2566,12:15   อ่าน 20 ครั้ง