โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
37 ซอยเสรีไทย 50 (แยก 3) ถนนเสรีไทย   แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 025170728
ภาพกิจกรรม
เข้ารับการตรวจเยี่ยมความเรียบร้อย การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
#โรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์)
สำนักงานเขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
>>เข้ารับการตรวจเยี่ยมความเรียบร้อย การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566
นางสาวนราทิพย์ ผินประดับ ผู้ตรวจราชการสูง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร เข้าตรวจเยี่ยมดูความเรียบร้อย เนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานเขตคันนายาว โดยนายนพ ชูสอน ผู้อำนวยการเขต ได้มอบหมายนายสมมาตร ภัทรปรีชาการ และนางศิริพงษ์ รัตนโรจนากุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต คณะผู้บริหารเขต นายชัยยนต์ เสรีเรืองยุทธ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์) รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครู ร่วมให้การต้อนรับ และนำการตรวจเยี่ยมดูความเรียบร้อย ความปลอดภัยในด้านอาคารสถานที่ ทางเดิน ระบบไฟฟ้า-น้ำประปา รวมถึงการตรวจสุขาภิบาลอาหาร และสุขลักษณะ ตลอดจนมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษา นอกจากนี้ได้มีการให้กำลังใจคณะผู้บริหาร และคณะครูในการปฏิบัติหน้าที่
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียน และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและสบายใจแก่ผู้ปกครอง และนักเรียนทุกคน
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 2566,12:24   อ่าน 15 ครั้ง