โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
37 ซอยเสรีไทย 50 (แยก 3) ถนนเสรีไทย   แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 025170728
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตคันนายาว ขอประชาสัมพันธ์ให้บิดา มารดา ผู้ปกครองหรือบุคคลที่รับเลี้ยงเด็ก นำเด็กที่มีสัญชา
โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์) สำนักงานเขตคันนายาว ขอประชาสัมพันธ์ให้บิดา มารดา ผู้ปกครองหรือบุคคลที่รับเลี้ยงเด็ก นำเด็กที่มีสัญชาติไทยซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดปีบริบูรณ์ขึ้นไป ติดต่อขอมีบัตรประจำตัวประขาชน ณ สำนักงานเขตคันนายาว โดยเตรียมเอกสารฉบับจริง
ได้แก่ สูติบัตร หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 2563,09:19   อ่าน 22 ครั้ง