โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
37 ซอยเสรีไทย 50 (แยก 3) ถนนเสรีไทย   แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 025170728
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำรวจความพร้อมในการเรียนแบบออนไลน์
เรียน ท่านผู้ปกครองทุกท่าน
ตามที่มติคณะรัฐมตรีเห็นชอบเลื่อนวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นั้น กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการศึกษาได้มีการเตรียมความพร้อมรองรับการเลือนเปิดภาคเรียน โดยให้สถานศึกษาสำรวจความพร้อมในการเรียนแบบออนไลน์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน จัดทำสื่อการเรียนรู้ให้ครอบคลุมสำหรับผู้เรียนทั้งกลุ่มที่มีความพร้อมในการเรียนออนไลน์และกลุ่มที่ไม่มีความพร้อมในการเรียนออนไลน์ ต่อไป
โรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์) สำนักงานเขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร จึงขอความอนุเคราะห์ท่านผู้ปกครองกรอกแบบสำรวจความพร้อมการเรียนแบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2563 ตามลิ้งค์ที่แนบไว้นี้

PNG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 2563,12:43   อ่าน 289 ครั้ง