โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
37 ซอยเสรีไทย 50 (แยก 3) ถนนเสรีไทย   แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 025170728
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาต่างประเทศ (อ่าน 91) 03 ก.ย. 63
ลงนามถวาพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๓ เนื่องในโอกาสวันเฉล (อ่าน 20) 24 ก.ค. 63
วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 โรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์) เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 การศึกษา 2563 (อ่าน 219) 30 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ การเรียนออนไลน์ ของ กทม . (อ่าน 3) 26 พ.ค. 63
ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองและนักเรียนทราบ 6 ช่องทางการรับชมการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (อ่าน 232) 16 พ.ค. 63
การไว้ทรงผมนักเรียน (อ่าน 37) 03 พ.ค. 63
สพฐ.เชิญครู และผู้บริหารโรงเรียน เข้าอบรม การจัดการเรียนการสอนทางไกล ผ่านระบบประชุมทางไกล ในวันที่ 7 (อ่าน 437) 03 พ.ค. 63
การเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563 ในระดับชั้น อ.2 – ป.6 (อ่าน 276) 11 เม.ย. 63
สำรวจความพร้อมในการเรียนแบบออนไลน์ (อ่าน 289) 11 เม.ย. 63
การรับสมัครนักเรียนแบบ ออนไลน์ (อ่าน 14) 26 มี.ค. 63
การรับสมัครนักเรียนแบบ ออนไลน์ รับ QR Code (อ่าน 351) 26 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนคันนายาว ( ธารินเจริญสงเคราะห์ ) เลื่อนการรับผลการเรียน (อ่าน 308) 23 มี.ค. 63
ประกาศผลคะแนนการทดสอบการอ่านระดับประเทศ (RT) ชั้น ป.1 (อ่าน 231) 22 มี.ค. 63
การตรวจสอบผลการสอบ RT ป.1 ปี 2562 เป็นรายบุคคล (อ่าน 25) 22 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์) เลื่อนวันประกาศผลสอบ 2/2562 (อ่าน 215) 18 มี.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ การตรวจสอบคะแนน ONET รายบุคคล ปี 2562 (อ่าน 213) 09 มี.ค. 63
สำนักงานเขตคันนายาว ขอประชาสัมพันธ์ให้บิดา มารดา ผู้ปกครองหรือบุคคลที่รับเลี้ยงเด็ก นำเด็กที่มีสัญชา (อ่าน 151) 06 มี.ค. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ (covid -19) (อ่าน 195) 04 มี.ค. 63
ประกาศเลื่อนประชุมและมอบตัวนักเรียนนักเรียนชั้นใหม่ อนุบาล -ประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 194) 02 มี.ค. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องสองภาษา (English Program) ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 179) 02 มี.ค. 63
ประกาศเลื่อนประชุมและมอบตัวนักเรียน หลักสูตร EP ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 184) 02 มี.ค. 63
ประกาศหยุดเรียน (อ่าน 170) 25 ก.พ. 63
ประกาศหยุดเรียน (อ่าน 224) 21 ม.ค. 63
ประกาศโรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์) เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนสองภาษา(Engl (อ่าน 295) 02 ม.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ QR Codeแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครในการขับเคลื่อนแผน (อ่าน 144) 24 ธ.ค. 62
การรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (กดตรงนี้ เพื่อรับข้อมูล) (อ่าน 292) 20 ธ.ค. 62
ร่วมตอบแบบสอบถาม สำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย (อ่าน 15) 27 ส.ค. 62
ขยายเวลา การรับนักเรียน (อ่าน 413) 30 เม.ย. 62
ประกาศโรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์) 2562 แนงทางการรับนักเรียน ห้องเรียนสองภาษา (อ่าน 548) 27 ก.พ. 62
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ป.6 (อ่าน 507) 26 ก.พ. 62
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการรับ วุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ในวันศุกร์ที่1มีนาคม2562 โดย สายชั้นอนุบาล2 (อ่าน 651) 22 ก.พ. 62
ประกาศ การรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 612) 11 ก.พ. 62
ประกาศหยุดเรียน (อ่าน 413) 31 ม.ค. 62
โรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์)จัดกิจกรรม เนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา (อ่าน 635) 31 ก.ค. 61
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล การตอบปัญหาธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา 2561 (อ่าน 754) 25 พ.ค. 61
โรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์)กำหนดประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1/2561 (อ่าน 707) 19 พ.ค. 61
ประกาศผลการสอบ นักเรียน ป.1 EP (อ่าน 1187) 13 มี.ค. 61
ไข้เลือดออก อาการ สาเหตุ และการรักษาโรคไข้เลือดออก (อ่าน 7114) 06 มี.ค. 61
โรคมือเท้าปาก (อ่าน 2260) 06 ม.ค. 61
การดูแลลูกวัยเรียน (7-9 ปี) (อ่าน 1356) 10 ธ.ค. 60