โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
37 ซอยเสรีไทย 50 (แยก 3) ถนนเสรีไทย   แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 025170728
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ
ชื่อนักเรียน : เด็กชายกฤตนัย ซุยรัมย์
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 2560,16:39   อ่าน 798 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองแดงแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงณัฏฐนิช ละอองทอง
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 2560,16:37   อ่าน 1086 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 7 ได้ลำดับที่ 5
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงปิยฉัตร โพธิ์เอี่ยม
โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 2557,10:24   อ่าน 1034 ครั้ง
ชื่อผลงาน : CLC Taekwond
ชื่อนักเรียน : เด็กชายจิรเจตน์ ขันทะชา
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2557,09:11   อ่าน 964 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง( Gold Medal)
ชื่อนักเรียน : เด็กชาย จิรเจตน์ ขันทะชา
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2557,09:07   อ่าน 1019 ครั้ง
ชื่อผลงาน : K.C.S. Academy Gold Medal
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงอณูทิพย์ พงษ์สีดา
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2557,09:02   อ่าน 1078 ครั้ง
ชื่อผลงาน : นักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ เมืองญาชิโย่ ประเทศญี่ปุ่น
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงพิมพ์มาดา ศรีบ้านดอน
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2557,22:44   อ่าน 1441 ครั้ง